Láska, víra, naděje

laska, vira, nadeje

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, 

láska se nevychloubá, nejedná nečestně 

a raduje se z pravdy. 

Nový zákon, 1.list Koryntským, 13.kapitola

S radostí vám představujeme tuto novou kolekci, která v sobě nese myšlenku hodnot starých jako lidstvo samo, pravd, které jsou důležité pro naši křesťanskou kulturu a víru. 

Kolekce vznikla i na popud Vás, našich zákazníků, kdy jste volali po zajímavém provedení nesmrtlených motivů srdce, kříže a dalších. Děkujeme.